Training wondzorg en zwachtelen

Training Wondzorg en Zwachteltechnieken

Inleiding:
Deze tweedelige training omvat een ochtend- en middagprogramma gericht op wondzorg, wondzorgproducten en zwachteltechnieken.

Ochtendprogramma – Wondzorg:
Tijdens dit dagdeel leert u een wond te beoordelen en te verzorgen met de 10 meest voorkomende wondzorgproducten. U krijgt inzicht in wondbeoordeling en leert om te gaan met diverse verzorgingsproducten. Het doel is om een voorstel te kunnen maken voor een effectief wondbeleid, met een focus op het bevorderen van wondgenezing.

Leerdoelen Wondzorg:
– Identificeren van de meest voorkomende chronische wonden in de thuiszorg
– Herkennen van de 3 belangrijkste fases van wondgenezing
– Classificeren van een wond volgens het classificatiemodel WCS
– Beoordelen van een wond aan de hand van het TIME model
– Kennis van de 10 meest gebruikte producten in de wondzorg
– Voorstel doen voor wondbeleid met een adequate wondomschrijving
– Begrip van ondersteunende maatregelen ter bevordering van wondgenezing

Middagprogramma – Zwachteltechnieken:
Dit deel van de training behandelt de theorie en praktijk van ulcus cruris venosum, compressietherapie voor het been en het toepassen van diverse zwachteltechnieken. Het doel is om deelnemers in staat te stellen om op correcte wijze te zwachtelen en de resultaten van de therapie te observeren.

Leerdoelen Zwachteltechnieken:
– Begrip van de anatomie en fysiologie van het (veneuze) vaatstelsel
– Herkennen van arteriële insufficiëntie
– Toepassen van Ambulante Compressie Therapie (ACT)
– Beheersen van de CBO zwachteltechniek
– Aandachtspunten bij zwachteltechnieken
– Nazorg en advies aan cliënten

Werkwijze:
U ontvangt digitaal studiemateriaal ter voorbereiding op de vaardigheidstraining. De theorie dient vooraf te worden bestudeerd, met een gemiddelde voorbereidingstijd van 4 uur. Tijdens de trainingsdag kunt u vragen stellen over de theorie en oefent u de vaardigheden in een gesimuleerde omgeving. Zwachtelen wordt geoefend op elkaar. Bij voldoende beheersing van de vaardigheden ontvangt u een Bewijs van Deelname.

Programma:
09.15 – 09.30: Ontvangst met koffie/thee
09.30 – 10.00: Voorstelronde, uitleg van de Wet BIG en risicovol handelen
10.00 – 11.00: Presentatie: Wondzorg, interactieve behandeling van de theorie
11.00 – 11.15: Korte pauze
11.15 – 12.30: Vervolg presentatie wondzorg, demonstratie en bespreking van wondzorgproducten, en oefenen: behandeling van een wond en opstellen van een wondplan
12.30 – 13.15: Gezamenlijke lunch
13.15 – 15.00: Presentatie theorie zwachtelen; interactieve bespreking van de theorie
15.00 – 15.15: Korte pauze
15.15 – 16.15: Oefenen vaardigheden: ACT zwachteltechnieken en COBAN techniek
16.15 – 16.30: Evaluatie met koffie/thee en uitreiking van het Bewijs van Deelname