Privacy regelement


Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) maken wij u erop attent dat de persoonsgegevens van alle cliënten in onze administratie worden opgenomen.

Op deze regeling is een zogeheten privacy reglement van toepassing.

Dit reglement geeft u onder meer recht uw gegevens in te zien en verbiedt ons uw gegevens aan derden te verstrekken.

Uitzondering op deze regel is de door ons verplicht te verstrekken informatie aan de belastingdienst en met uw toestemming aan derden.

Ons registratienummer is : 12.46.789