Training stomazorg

Stomazorg Training
De aanleg van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis die het vertrouwde lichaamsbeeld aantast, een belangrijke lichaamsfunctie doet wegvallen en veranderingen in fysiek functioneren en persoonlijke verzorging met zich meebrengt. Stomadragers streven ernaar om zo snel mogelijk hun normale dagelijkse leven weer op te pakken. Kwalitatieve stomazorg is essentieel voor een goede kwaliteit van leven van stomadragers. De zorgverlener speelt een centrale rol in het begeleiden, informeren, adviseren en doorverwijzen van stomadragers. Om deze zorg effectief te kunnen verlenen, is het van cruciaal belang om over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken.

Houd uw kennis up-to-date! Neem deel aan onze vaardigheidstraining! In deze training krijgt u de kennis en vaardigheden aangereikt om verantwoorde stomazorg te verlenen.

Doel van de training:
De zorgverlener kan zelfstandig een stoma verzorgen en adequaat opvangmateriaal aanbrengen. Bovendien is de zorgverlener in staat om de cliënt te adviseren en, indien nodig, door te verwijzen naar een stomaverpleegkundige.

Cursusonderdelen:
– Anatomie van het spijsverteringskanaal
– Theorie over verschillende soorten stoma’s
– Diverse opvangmaterialen
– Voedingsaspecten bij een stoma
– Stomaverzorging volgens protocol
– Herkenning van complicaties en problemen bij een stoma en adequaat handelen

Werkwijze:
U ontvangt digitaal studiemateriaal ter voorbereiding van de vaardigheidstraining. Dit materiaal dient u te bestuderen. De voorbereiding vergt gemiddeld 3 uur. Tijdens de training heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen over de theorie en om de vaardigheden te oefenen in een simulatieomgeving. Bij voldoende beheersing van de vaardigheden ontvangt u een Bewijs van Deelname van de docent/trainer.

Programma van de cursus Stomazorg: 13.00 – 17.00 uur:

13.00 – 13.30 uur: Voorstelronde, uitleg van de Wet BIG, “zorgvuldig handelen”. Gelegenheid tot het stellen van vragen over het studiemateriaal. Inventarisatie van de behoeften van de deelnemers.
13.30 – 13.45 uur: Uitleg over de anatomie van het spijsverteringskanaal
13.45 – 14.30 uur: Theorie over verschillende soorten stoma’s. Praktijk: demonstratie en bespreking van diverse opvangmaterialen
14.30 – 14.45 uur: Bespreking van de hygiënecode
14.45 – 15.05 uur: Bespreking van voeding bij een stoma

15.05 – 15.10 uur: PAUZE

15.10 – 15.50 uur: Verzorging van een stoma volgens protocol. Oefeningen met instructiepoppen
15.50 – 16.15 uur: Herkenning van complicaties en problemen bij een stoma en adequaat handelen. Overleg met andere disciplines.
16.15 – 16.45 uur: Bespreking van diverse aspecten met betrekking tot de beleving van de zorgvrager
16.45 – 17.00 uur: Evaluatie, afsluiting en uitreiking van het Bewijs van Deelname