ADL Training

Basishandelingen voor persoonlijke verzorging! Een cursus bedoeld voor mantelzorgers en nieuwkomers in de zorg!

Heeft u een familielid dat u graag wilt verzorgen, maar weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken? Dan is deze cursus speciaal voor u ontworpen!
Wordt u op het werk gevraagd om cliënten te wassen, maar heeft u niet de benodigde kennis en vaardigheden gekregen? Dan biedt deze cursus de perfecte ondersteuning!

 

Cursus Persoonlijke verzorging of ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) inclusief vitale functies, tiltechnieken en valpreventie.
Deze cursus richt zich op het aanleren van de benodigde vaardigheden om mensen te verzorgen die niet zelfstandig voor hun lichamelijke behoeften kunnen zorgen. Persoonlijke verzorging, ook bekend als ADL, omvat het bevorderen van zowel het fysieke als mentale welzijn van de cliënt. Dit omvat diverse handelingen zoals het wassen, kleden, douchen of baden, opmaken van het bed, scheren, tandenpoetsen, mondzorg, huidverzorging inclusief decubituspreventie, protheses aanbrengen, hulp bij toiletgang, eten en drinken, en assistentie bij beweging en houding. Tevens wordt aandacht besteed aan het stimuleren van zelfredzaamheid en het aanleren van ADL-activiteiten.

Tiltechnieken
Dit omvat het correct verplaatsen van de cliënt, zoals in- en uit bed halen of begeleiding naar het toilet. Zelfs het verplaatsen van de cliënt in bed wordt behandeld en geoefend tijdens de cursus.

Valpreventie
Hierbij leert u proactief handelen om valpartijen te voorkomen. Naast het gebruik van hulpmiddelen is het begrijpen van de mobiliteit van de cliënt cruciaal om passende maatregelen te treffen.

Vitale functies!
U krijgt de basisinformatie aangereikt over de vitale functies. Waaronder ademhaling, hartslag, bloeddruk en temperatuur. Deze kennis stelt u in staat om afwijkingen te herkennen en adequaat te handelen.

 

Werkwijze:
Voorafgaand aan de cursus ontvangt u een reader per e-mail ter voorbereiding. Hierin zijn onder andere Vilans zorgprotocollen opgenomen, die u richtlijnen bieden voor de juiste ondersteuning. Op de cursusdag begint u met een theoretische uiteenzetting, waarbij er ruimte is voor vragen en voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens gaat u aan de slag in een simulatieomgeving, voorzien van bijvoorbeeld een hoog-laagbed en een realistische oefenpop om de verzorging te oefenen. In de middag worden verschillende tiltechnieken, valpreventie en vitale functies behandeld. De reader met de nieuwste zorgprotocollen dient tevens als naslagwerk.

Aan het einde van de dag ontvangt u een Bewijs van Deelname, ondertekend door de docent verpleegkunde, mits u voldoende vaardigheden hebt verworven tijdens de cursus.

Verklaring:

  • U ontvangt een Bewijs van Deelname bij voldoende vaardigheid.