E-learning signaleren huiselijk geweld

De inhoud is gebaseerd op de meest recente richtlijnen. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn.

Inhoud

  • Wat verstaan we onder huiselijk geweld?
  • Vijf soorten huiselijk geweld
  • Verschijningsvormen van huiselijk geweld
  • Mogelijkheden met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld.

 

Deze module gaat met name in op het signaleren van huiselijk geweld, het bespreekbaar maken en het melden van de signalen en niet op het werken met de meldcode. Daar komt een aparte module voor.

De module bevat ook links naar extra hulpmiddelen, folders of filmpjes. De inhoud hiervan komt niet aan bod in de toets aan het eind van de module.

Toets

De module bevat een theorietoets. Om de module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.

Accreditatie

Indien je jouw registratienummer invult in jouw profiel in de leeromgeving, dan wordt de accreditatie na slagen direct automatisch verwerkt in het Kwaliteitsregister V&V.