E-learning Rapporteren

Deze module behandelt het belangrijke aspect van rapporteren in de zorg. De inhoud is samengesteld volgens de beste praktijken en richtlijnen binnen de sector. We streven ernaar onze modules voortdurend aan te passen aan eventuele wijzigingen in deze richtlijnen. Bij aanmelding blijft de module één jaar lang toegankelijk vanaf het moment van inloggen.

Inhoud:
Rapporteren is een cruciale vaardigheid in de zorgpraktijk. Het omvat het accuraat en volledig documenteren van belangrijke informatie over patiënten, procedures en incidenten. Deze module behandelt verschillende aspecten van rapporteren, waaronder het belang ervan, verschillende methoden en technieken, en de correcte procedures voor het documenteren van informatie.

Onderwerpen:

  • Wanneer je moet rapporteren
  • Welke rechten de zorgvrager heeft in de verslaglegging van het zorgplan
  • Welke plichten jij hebt als zorgverlener in het kader van verslaglegging
  • Rapporteren volgens de SOAP methodiek
  • Rapporteren volgende de TIME methode bij wonden
  • Rapporteren op gedrag
  • Schrijfstijl tips

Toets:
De module omvat een theoretische toets die moet worden afgerond om de module succesvol te voltooien. Een minimale score van 80% is vereist om te slagen voor de toets. Studenten hebben één poging om de toets af te leggen en krijgen daarna twee herkansingen. Indien nodig, kan er na de eerste poging contact worden opgenomen om eventuele problemen zoals extreme faalangst of dyslexie te bespreken en passende oplossingen te vinden.

Accreditatie:
Na succesvolle afronding van de module en het invullen van het registratienummer in het profiel in de leeromgeving, wordt de accreditatie automatisch verwerkt in het relevante accreditatieregister. Dit zorgt ervoor dat de behaalde resultaten erkend worden binnen de zorgsector.