E-learning Module zuurstof toedienen

De inhoud is gebaseerd op de laatste versie van de Vilans protocollen. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit de protocollen.

Inhoud
Het doel van zuurstoftoediening is het verminderen van zuurstoftekort en daarmee gepaard gaande benauwdheidklachten (dyspneuklachten). Zuurstof kan met tussenpozen (intermitterend) of continu worden toegediend.
In deze module wordt ingegaan op de verschillende manieren van zuurstoftoediening en op de zaken waar je bij het uitvoeren van de handelingen op moet letten.

Onderwerpen:

  • Anatomie en fysiologie
  • Indicaties
  • Contra-indicaties
  • Complicaties
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Nazorg

Toets:
De module bevat een theorietoets. Om de module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.

Accreditatie

Indien je jouw registratienummer invult in jouw profiel in de leeromgeving, dan wordt de accreditatie na slagen direct automatisch verwerkt in het Kwaliteitsregister V&V.