E-learning Module wet zorg en dwang

De inhoud is gebaseerd op de meest recente wetgeving. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn.

Inhoud

De wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) bij onvrijwillige zorg. In deze module krijg je praktische handvatten om de wet toe te passen in je eigen praktijk. Je leert over wat er geregeld wordt in de nieuwe wet, wat onvrijwillige zorg is, over het stappenplan voor onvrijwillige zorg en wie er in welke fase van het stappenplan betrokken is.

 

Onderwerpen:

 • Wat houdt de wet in?
 • Voor wie is de wet bedoeld?
 • Waar geldt de wet?
 • Wat wordt er in de wet geregeld?
 • Wie is er betrokken bij de toepassing van onvrijwillige zorg?
 • Wat is onvrijwillige zorg?
  • Verzet
  • Ernstig nadeel
  • Onderzoek naar alternatieven
  • Kwaliteitscriteria
  • Rechten van een cliënt
 • Hoe wordt de wet zorg en dwang toegepast?

Toets

De module bevat een theorietoets. Om de module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.

Accreditatie

Indien je jouw registratienummer invult in jouw profiel in de leeromgeving, dan wordt de accreditatie na slagen direct automatisch verwerkt in het Kwaliteitsregister V&V.