E-learning wet- en regelgeving in de zorg voor VIG en VPK

De inhoud is gebaseerd op de meest recente wet- en regelgeving. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn.

Inhoud

 • Wettelijk kader
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • Wet BIG
  • Tuchtrecht
  • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Voorbehouden handelingen, Risicovolle handelingen, Overige handelingen
 • Bevoegd en bekwaam
 • Richtlijnen, protocollen en geprotocolleerde werkinstructies
 • Opdracht van de arts

Toets
Deze module bevat geen afsluitende toets.

Accreditatie
Indien je jouw registratienummer invult in jouw profiel in de leeromgeving, dan wordt de accreditatie na slagen direct automatisch verwerkt in het Kwaliteitsregister V&V.