E-learning wet- en regelgeving voor HLP+ en begeleiders

De inhoud is gebaseerd op de meest recente wet- en regelgeving. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn.

Inhoud

  • Wettelijk kader
    • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
    • Wet BIG
    • Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)
    • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
  • Richtlijnen, protocollen en geprotocolleerde werkinstructies

Toets

Deze module bevat geen afsluitende toets.

Accreditatie

Je kunt voor het volgen van deze module 1 punt toevoegen in je portfolio van het Kwaliteitsregister V&V onder Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA-punten).