E-learning medicatie toedienen HLP+ en begeleiders

De inhoud is gebaseerd op de laatste versie van de Vilans protocollen en het toetsingskader medicatieveiligheid. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit de protocollen of het toetsingskader.

Inhoud

  • Medicatie toedienen per os
  • Medicatie toedienen via het oog
  • Medicatie toedienen via het oor
  • Medicatie toedienen via de luchtwegen

Toets

De modules bevatten een theorietoets. Om een module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.

Accreditatie

Je kunt voor het volgen van deze module 2 punten toevoegen in je portfolio van het Kwaliteitsregister V&V onder Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA-punten).