E-learning medicatie aanreiken | HLP+ en begeleiders

De inhoud is gebaseerd op de laatste versie van de Vilans protocollen en het toetsingskader medicatieveiligheid. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit de protocollen of het toetsingskader.

Inhoud

  • Wetgeving
  • Feiten en cijfers
  • Het medicatieproces
  • Medicatieveiligheid (o.a. veilige principes in de medicatieketen, dubbele controle, melden incidenten, signaleren)

Toets

De module bevat een theorietoets. Om de module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.

Accreditatie

Je kunt voor het volgen van deze module 2 punten toevoegen in je portfolio van het Kwaliteitsregister V&V onder Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA-punten).