Klachtenprocedure

Een klacht indienen

Een klacht kan in eerste instantie direct bij Care Cursus Centrum worden ingediend. Dit is anoniem mogelijk op het evaluatieformulier. Een klacht kan ook per mail worden gestuurd naar info@carecursuscentrum.nl of kan telefonisch worden doorgeven.

Het Care Cursus Centrum zal zo mogelijk direct, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen reactie geven op de klacht. Indien een klacht gegrond is wordt er gezocht naar een passende oplossing of tegemoetkoming.

Als niet duidelijk is of de klacht gegrond is, omdat dit niet direct de organisatie aangaat, zal de klacht allereerst worden onderzocht. In dit geval zal Care Cursus Centrum in eerste instantie kenbaar maken dit te onderzoeken. In dit onderzoek zal Care Cursus Centrum alle betrokken partijen horen en binnen een termijn van (in totaal) 10 werkdagen met een passende beslissing komen. Mocht Care Cursus Centrum binnen deze termijn van 10 werkdagen het onderzoek nog niet hebben afgerond, wordt er in elk geval een bericht gestuurd binnen welke termijn Care Cursus Centrum verwacht het onderzoek wel te hebben afgerond. 

Officiële klacht

Mocht bovenstaande geen tevredenheid bieden, dan kunt u in beroep gaan door uw klacht schriftelijk te sturen naar:

Mevr. D. Luykx

Klachtencommissie Care Cursus Centrum

Nieuweweg 30

1251 LJ Laren

Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen binnen twee weken na voltooiing van de training schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Deze beroepspersoon handelt uw klacht verder af en beoordeelt welke stappen Care Cursus Centrum moet ondernemen.

Op de officiële klacht wordt binnen vier weken gereageerd.

Het Care Cursus Centrum zal de klacht naar de beslissing van de beroepsinstantie afhandelen binnen 5 werkdagen.

Uw klacht wordt in lijn met artikel 1.10. van de algemene voorwaarden in vertrouwen afgehandeld.

Officiële klachten worden voor een minimale duur van één jaar gearchiveerd bij Care Cursus Centrum.