Erkenning


Verschil  erkende beroepsopleiding en branchegericht opleiden en losse modules.

Vaak krijgen wij de vraag of onze certificaten ‘ erkend ‘ zijn. Dit is een lastige vraag, omdat er verschillende soorten erkenningen bestaan. De certificaten van Care Cursus Centrum zijn te scharen onder maatschappelijke of instituut erkenning. Hieronder een overzicht:

Landelijke erkenning, erkend door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW)

Een landelijke erkenning wordt alleen gegeven bij opleidingen die erkend zijn door OCW. Deze diploma’s worden in de zorgsector altijd gekoppeld aan een CREBO (centraal register beroepsopleidingen) nummer. In de zorgsector zijn dit bijvoorbeeld de volgende opleidingen:

  • Zorg hulp, niveau 1
  • Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
  • Ziekenverzorging of Verzorgende IG, niveau 3
  • Verpleegkundige mbo, niveau 4
  • Verpleegkundige hbo, niveau 5

Care Cursus Centrum biedt geen CREBO erkende opleidingen.

Alleen, indien u een beroepsopleiding heeft gevolgd zoals hierboven omschreven , of gelijkwaardig, dan bent u gediplomeerd zorgverlener op niveau 1,2,3,4 of 5. Indien u geen diploma’s heeft bent en blijft u voor de wet “ongediplomeerd”, hoeveel ervaring u ook heeft.

Branche erkenning

Er bestaat ook zo iets als een branche erkenning. Een branche erkenning wordt afgegeven aan opleidingen die samengesteld zijn in overleg met de branche. In de zorg wordt dit bijvoorbeeld overlegd in beroepsverenigingen zoals ACTIZ en BTN. In overleg met het kenniscentrum zorg en welzijn; Calibris wordt bepaald wat de inhoud is van de branche erkende opleidingen. Voorbeelden hiervan zijn de verzorgende C / D opleidingen.

Maatschappelijke erkenning

Een maatschappelijke erkenning is een erkenning die afgegeven wordt aan certificaten die een ‘civiel effect’ hebben. Deze trainingen of certificaten hebben een dusdanige landelijke bekendheid dat bedrijven deze over het algemeen aannemen. Voorbeelden hiervan zijn trainingen op het gebied van Verpleegtechnische vaardigheden, Medicatietrainingen, de ‘Helpende Plus’.

Instituutserkenning

Een instituutserkenning is een erkenning die geldt binnen een bepaalde organisatie. Deze erkenning wordt gelijk afgegeven in een bepaald bedrijf, omdat een training bijvoorbeeld op maat is gemaakt voor de organisatie, of een langdurige samenwerking is aangegaan met een opleider.