Zelfstandigen algemeen

Bij sommige bijscholingen kunt u een certificaat behalen. Dit zijn trainingen waarbij u deels bevoegd gemaakt wordt voor bepaalde handelingen die u niet in uw opleiding gehad heeft. Deze trainingen zijn geschikt voor de niet gediplomeerde hulpverlener en voor de HZW-er ( niveau 2) als aanvulling. U moet een voldoende behalen voor de schriftelijke toets ( voorbereiden met een reader ) en voor het praktijkgedeelte op de cursusdag. Een certificaat kent een geldigheidsduur van 2 jaar en kan door middel van een vaardigheidstraining en herhaling van de theorie verlengd worden.

In een ZZP situatie zijn deze certificaten altijd geldig, het kan echter voorkomen dat een zorginstelligen andere kwaliteitseisen stelt aan het personeel, waardoor een certificaat niet voldoende is.

Bewijs van Deelname

Een Bewijs van Deelname wordt uitgegeven zodat u kunt aantonen dat u een vaardigheidstraining heeft afgerond op de punten die worden aangeven op het Bewijs van Deelname. U kunt bijvoorbeeld aantonen dat u uzelf bekwaam houdt op de voorbehouden risicovolle handelingen.

Let op

Een certificaat geeft enkel een bewijs van kundig handelen, maar is niet voldoende om uzelf te (her)registreren in het BIG-register.